×

Izvor besede »trafika«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor besede trafika.


    Odgovor:

    Kot navaja Slovenski etimološki slovar, je beseda trafika k nam prišla prek avstrijske nemščine, tja pa iz italijanskega traffic v pomenu ‛promet' in ‛trgovina, trgovanje, blagovni promet'. V ozadju je glagol trafficare, ki pomeni ‛trgovati, barantati'. Sicer si podatke o izvoru besedja lahko ogledate tudi prek portala Fran: www.fran.si.

    Marko Snoj (marec 2016)