×

Izvor besede »trafika«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor besede trafika.


    Odgovor:

    Kot navaja Slovenski etimološki slovar, je beseda trafika k nam prišla prek avstrijske nemščine, tja pa iz italijanskega traffic v pomenu ‛promet' in ‛trgovina, trgovanje, blagovni promet'. V ozadju je glagol trafficare, ki pomeni ‛trgovati, barantati'. Sicer si podatke o izvoru besedja lahko ogledate tudi prek portala Fran: www.fran.si.

    Marko Snoj (marec 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.