×

Je izbira med predlogoma »v« ali »na« poljubna?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali se pravilno reče na zavarovanem območju narave ali v zavarovanem območju narave.


  Odgovor:

  Zavarovano območje (narave) je termin, ki pa se v besedilo vključuje po pravilih splošnega jezika. Bistveno je jedro besedne zveze, torej območje. Rečemo v območju ali na območju, pri čemer je prvotni pomen predloga v povezan z izražanjem neprostorskega pomena področja delovanja (delati v območju združenja, pozabe ...), pomen predloga na pa je povezan z izražanjem prostora, površine, kjer se kaj dogaja (delati na območju krožišča, tržaške okolice ...). Med obema predlogoma ni več tako ostre ločnice.

  Gradivo kaže, da uporabljamo oboje, a večkrat na območju, kakor razberemo iz korpusa Gigafida:

  • 8846 zadetkov za v območju
  • 83.046 zadetkov za na območju
  • 523 zadetkov za na zavarovanem območju
  • 288 zadetkov za v zavarovanem območju

  Pomemben podatek se povezuje tudi s širitvijo besedne zveze. Torej:

  • na območju se najpogosteje pojavlja ob besednih zvezah: območje nekdanje Jugoslavije, območje občine, območje policijske postaje, območje Republike Slovenije, ki označujejo natančneje določene prostorske enote, ki so pogosto tudi geografske danosti;
  • v območju se najpogosteje pojavlja ob besednih zvezah: območje evra, območje Natura2000, območje urejanja, ki označujejo prostorske enote z neko dodano vlogo – finančno, okoljevarstveno ipd.

  Res je, da je ob primerjavi rabe obeh predlogov v besedni zvezi raba v prid predlogu na, a je to verjetno posledica dejstva, da je predlog na v sodobni jezikovni rabi vsestransko razširjen. Ker je besedna zveza s predlogom na uporabljena tudi v Zakonu o ohranjanju narave, ugotavljamo, da med splošno in terminološko rabo ni nobene razlike.

  Mojca Žagar Karer, Helena Dobrovoljc (marec 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.