×

Tvorba pridevnikov iz skladenjsko različnih samostalniških zvez
 • Vprašanje:

  Imam dve vprašanji, ki se navezujeta na tvorbo pridevnikov iz besednih zvez.

  1. Kako tvoriti pridevnik iz samostalniških besednih zvez z dvema pridevnikoma v vlogi levega ujemalnega prilastka?

  Primer: materialno kazensko pravo (kazensko pravo --> kazenskopravni)

  2. Kako tvoriti pridevnik iz samostalniške besedne zveze z desnim neujemalnim (samostalniškim) prilastkom? Primer: sociologija kulture


  Odgovor:

  Tvorba pridevnika iz samostalniških besednih zvez je preprosta, če gre za zvezo pridevnika in samostalnika:

  • delovno pravo --> delovnopravni
  • Gornji Grad --> gornjegrajski

  Pri tvorbi pridevnika iz samostalniške zveze z desnim, tj. samostalniškim prilastkom pa je tvorba, kot jo navajamo zgoraj, sicer mogoča, a zlasti pri stalnih besednih zvezah ne odraža pomena izhodiščne zveze, npr. zveze kulturna sociologija ne moremo enačiti s sociologijo kulture, potrošniške zveze ne z zvezo potrošnikov. Poleg tega je treba v pridevniški pomen zajeti tudi pomen jedra zveze, torej: *potrošniškozvezni. V jeziku takih tvorb ni, zato je treba pridevniški pomen izraziti na druge načine, ki so seveda odvisni od vsakokratnega konteksta, kar dokazuje tudi spodnji primer, ko je razumevanje lahko dvoumno, če ne napačno:

  • ... povsem nekaj drugega je opustiti sociološko kulturno analizo in nemudoma privzeti sociološko kulturno kategorijo, katere oblike in pogoji veljavnosti bi morali v resnici biti predmet analize.

  Če bi želeli uporabiti pridevnik iz zveze sociologija kulture ob samostalniku kategorija, bi morali uporabiti tudi tu desno prilastkovno zgradbo: kategorije sociologije kulture.

  Helena Dobrovoljc (marec 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.