×

Sklanjanje desnega prilastka: »hribovje Pohorje«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kateri zapis je pravilen:

  • Kraj je nastal pod južnimi obronki hribovja Pohorja.
  • Kraj je nastal pod južnimi obronki hribovja Pohorje.

  Odgovor:

  Čeprav je res, da je posebna podkategorija imenovalnih samostalniških prilastkov tip mesto Ljubljana (s pomenskim razmerjem 'se imenuje'), ki se od osnovne skupine razlikuje po tem, da se lahko ime tudi sklanja in nastopa vedno ob poimenovanju, ki zaznamuje neko zemljepisno danost, npr. mesto, reka, država, jezero, otok ipd., pa v zvezi hribovje Pohorje ne zasledimo take prakse.

  Vsekakor se je najbolj nevtralno izraziti takole:

  • Kraj je nastal pod južnimi obronki hribovja Pohorje.
  • Kraj je nastal pod južnimi obronki Pohorja.

  Helena Dobrovoljc (marec 2016)