×

Kako zapisujemo taktovske načine?
 • Vprašanje:

  Pri branju glasbenih člankov sem mi je porajalo naslednje vprašanje, kako pravilno zapisujemo taktovske načine? Npr.: tričetrtinski taktovski način; 3/4?


  Odgovor:

  Pri zapisovanju taktovskih načinov ne uporabljamo zapisovalnih rešitev, ki jih poznamo iz tehničnih ved ali matematike (3/4 ali ¾). V muzikološki stroki se je uveljavilo zapisovanje taktovskih načinov, v katerem je ulomčno zapisana 3 na mestu števca in 4 spodaj na mestu imenovalca. Strokovnjak muzikolog pravi, da zapis s poševnico ni primeren in da muzikologi v takih primerih uporabljajo posebno pisavo, v kateri je na voljo tak znak.

  Seveda pa lahko vedno uporabite pridevniško obliko, torej tričetrtinski takt.

  Mojca Žagar Karer (marec 2016)