×

Kako pravilno sklanjamo besedo »dan« v rodilniku?
 • Vprašanje:

  Kako pravilno sklanjamo besedo dan v rodilniku?


  Odgovor:

  Samostalnik dan ima v rodilniku ednine obliki dneva in dne, v rodilniku dvojine dnevov in dni, v rodilniku množine pa dnevov in dni. Več o dvojničnih oblikah samostalnika dan si lahko preberete v odgovoru: dan dneva in dan dne.

  Pri tovrstnih vprašanjih svetujemo uporabo portala Fran.

  Aleksandra Bizjak Končar (marec 2016)


Prijavite se za odgovor