×

Sklanjanje izpridevniških lastnih imen (2)
 • Vprašanje:

  Kako pravilno sklanjamo priimek Spransky – Spranskega ali tudi Spranskyja? Slovenski pravopis je pri tem rahlo nejasen, pravi namreč:

  2. Tuja lastna imena na [-ski] ipd. iz neslovanskih jezikov se večinoma sklanjajo po prvi moški sklanjatvi, nekatera s slovansko podstavo pa tudi po četrti: Tedeschi -ja, McClosky -ja, Kreisky -ja ali -ega proti Vranitzky -ega, Hradetzky -ega, Chomsky -ega, Neweklowsky -ega.

  Če pravilno razumem, se torej tudi večina imen s slovansko podstavo na -ski sklanja po 1. moški sklanjatvi, torej bi bilo pravilno tudi Spranskyja poleg Spranskega. Mislim sicer, da je to ime tipa Chomsky Chomskega. Ali obstaja pravilo o tem, katere slovanske priimke na -ski sklanjati po 1. moški in katere po 4. moški sklanjatvi?


  Odgovor:

  O sklanjanju izpridevniških lastnih imen smo v naši svetovalnici že obširno pisali: Sklanjanje izpridevniških lastnih imen.

  V sodobni slovenski jezikovni praksi je imen, ki jih sklanjamo s podaljšavo osnove, zelo malo, priimkov, ki se sklanjajo po pridevniški osnovi, je vsekakor več. Žal nimamo posebnega mehanizma, s katerim bi ločili imena, ki jih bomo sklanjali le po slovanski pridevniški sklanjatvi, od tistih, ki dopuščajo tudi podaljšavo z j, npr.:

  • Kreisky -ja ali -ega
  • Tedeschi -ja, McClosky -ja
  • Vranitzky -ega, Hradetzky -ega, Chomsky -ega

  Vsekakor je lažje prepoznati tiste, ki se sklanjajo po prvi moški sklanjatvi zaradi

  a) bližine/povezanosti z občnoimenskim izrazom, npr.
  husky > haski, haskija nasproti Husky: Po mnenju raziskovalca Huskyja je Kadar leta 1956 nihal in v Moskvo še zdaleč ni šel po svoji volji.

  b) zaradi kratke osnove korena priimka: Hrausky Hrauskyja, Kansky Kanskyja, npr.:
  Dr. Damjan Prelovšek predstavlja nastanek stavbe, katere načrtovanje so investitorji zaupali vodji Deželnega gradbenega urada Janu Vladimirju Hraskyju in Antonu Hrubyju iz specializiranega dunajskega arhitekturnega biroja Fellner in Helmer.

  c) zaradi prepoznavne neslovanske podstave, npr.
  Odzivi na objavo gostovanja Netskyja grozijo, da bo tole eden od vrhuncev naše pomladne sezone.

  Ime Spransky Feri Lainšček v romanu Ločil bom peno od valov, ki je izbran za letošnje maturitetno branje, sklanja po pridevniški sklanjatvi.

  Da se občutek o slovanski podstavi pri jezikovnih uporabnikih izgublja, je dejstvo, ki ga lahko le obžalujemo, ne pa prezremo. Pravopisna kodifikacija se je temu dejstvu dolgo upirala, že s pravili leta 1990 pa je postalo očitno, da je treba dopustiti tudi dvojnice.

  Helena Dobrovoljc (marec 2016)


  Dopolnitev odgovora (18. 5. 2016):

  V zadnjem času smo prejeli nekaj vprašanj, povezanih s sklanjanjem priimka Spransky v letošnjih maturitetnih esejih.

  V zgornjem odgovoru so predstavljeni razlogi za morebitna odstopanja od prevladujoče pridevniške sklanjatve (Kreisky Kreiskyja ob Kreiskega). Prebrati pa je treba tudi odgovor na povezavi Sklanjanje izpridevniških lastnih imen

  V odgovoru izrecno poudarjamo, da je avtor Feri Lainšček v romanu Ločil sem peno od valov uporabljal pridevniško sklanjatev (Spransky Spranskega).

  Pri imenih iz neslovanskih podstav v obeh objavljenih odgovorih je povedano, da bi si želeli večje enotnosti, a ne moremo prezreti izjem (kot jih niso mogli pravopisci pred nami: pravopisna pravila SP 2001 v členu 763). Zavedati se je treba, da se je pri nekaterih priimkih uveljavilo sklanjanje po prvi moški sklanjatvi, četudi so iz slovanskih jezikov in so izvorno pridevniki (gl. pravopisna pravila člen 761: Raztresen Raztresena, Mali Malija, pa tudi Suhy Suhyja, čeprav se najde tudi zapis rodilnika Suhega). Priimke na [ski] pri neslovanskih tujcih obravnavamo različno: ameriški jezikoslovec Noam Chomsky [čómski] ima v naši skupni zavesti v priimku tako močne slovanske (poljske) korenine, da se v rodilniku ednine piše Chomskega (in izgovarja [čómskega]). Tole pa je drugačen primer sklanjanja strukturno podobnega priimka po prvi moški sklanjatvi: V Bilderbergovi zbirki so tudi dela Nemca Andreasa Gurskyja, najdražjega fotografa na svetu …

  Zaradi očitnih težav pri izbiri ene in druge sklanjatve zlasti pri priimkih, katerih raba ni (ali doslej ni bila) uveljavljena in razširjena, je nenadno ugibanje o sklanjanju imena Spransky odprlo dilemo, katero obliko prepoznati/šteti kot pravilno pri popravljanju maturitetnih esejev. Že zato in glede na vse povedano dijakom pregibanja priimka po prvi sklanjatvi ne bi smeli šteti v slabo: pedagoška uvidevnost in blagohotnost pri vendarle dvomnem ima zdaj priložnost, da se izkaže.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.