×

Vprašanje o sklanjanju iz maturitetnega preizkusa 2015
 • Vprašanje:

  Zanima me kako se sklanjajo naslednja prevzeta lastna imena in kratice, in sicer v rodilniku ednine:

  • NASA
  • ISS
  • Discovery
  • Sunita Williams

  Odgovor:

  Obe kratici sklanjamo v odvisnosti od njunih oblikoslovnih lastnosti:

  • NASA (= samostalnik ženskega spola) se sklanja po prvi ženski sklanjatvi, končni A pa obravnavamo kot oblikoslovno obrazilo.
  • Kot kratica: NASA NASE NASI NASO NASI NASO
  • Kot stvarno lastno ime: Nasa Nase Nasi Naso Nasi Naso
  • ISS (= samostalnik moškega spola) izgovorimo [isəsə̀], kar pomeni, da kratico pregibamo s podaljševanjem osnove z j: ISS ISS-ja ISS-ju ISS ISS-ju ISS-jem

  V stvarnem lastnem imenu Discovery izgovorimo ipsilon kot [i], zato pregibamo ime s podaljševanjem osnove z j: Discovery Discoveryja Discoveryju Discovery Discoveryju Discoveryjem

  Sunita Williams je žensko ime, pri katerem sklanjamo le osebno ime, priimka pa ne. Sunita sklanjamo po vzorcu lipa, torej: Sunita Sunite Suniti Sunito Suniti Sunito

  Helena Dobrovoljc (marec 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.