×

Kako stopnjevati pridevnik »okrogel«?
  • Vprašanje:

    Kako stopnjevati pridevnik okrogel?


    Odgovor:

    Pridevnik okrogel se skladno s Slovenskim pravopisom stopnjuje analitično, opisno, in sicer navzgor bolj okrogel, najbolj okrogel, navzdol pa manj okrogel in najmanj okrogel. Sintetično stopnjevanje s primernikom okroglejši je pogojno sprejemljivo le v primerih, ko okrogel pomeni 'debel'. Pogojno zato, ker se v rabi pojavlja zelo redko.

    Marko Snoj (marec 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.