×

Kako stopnjevati pridevnik »okrogel«?
  • Vprašanje:

    Kako stopnjevati pridevnik okrogel?


    Odgovor:

    Pridevnik okrogel se skladno s Slovenskim pravopisom stopnjuje analitično, opisno, in sicer navzgor bolj okrogel, najbolj okrogel, navzdol pa manj okrogel in najmanj okrogel. Sintetično stopnjevanje s primernikom okroglejši je pogojno sprejemljivo le v primerih, ko okrogel pomeni 'debel'. Pogojno zato, ker se v rabi pojavlja zelo redko.

    Marko Snoj (marec 2016)