×

Izvor besede »pumpež«
 • Vprašanje:

  Prosim za etimološko razlago besede pumpež (frazem: se sveti kot pumpeževa rit).


  Odgovor:

  Beseda pumpež, ki pomeni 'udarec s pestjo po prstih', se je nekdaj uporabljala predvsem v poimenovanju igre gladež, bunkež, pumpež. Tvorjena je iz nepotrjenega glagola *pumpati v pomenu 'tolči', ki je verjetno prevzet iz nekega nemškega, ki je soroden s srednjevisokonemskim pumpern 'trkati, tolči, razbijati' in je onomatopejskega izvora. Tako piše v Bezlajevem Etimološkem slovarju slovenskega jezika.

  Uporabo te besede v frazemu svetiti se kot pumpeževa rit razlaga Keber v svojem Slovarju slovenskih frazemov takole:

  Primera svetiti se kot pumpeževa rit se uporablja v restavratorstvu, kjer pomeni stopnjo leska pozlate, nasploh pa takrat, ko kako stvar, npr. čevelj, pohištvo, dragocen predmet toliko časa drgnemo, loščimo, da je dosežen izjemen lesk. Jedro primere je sestavina pumpežev, pridevniška izpeljanka izraza pumpež, ki je sopomenka za gladež, tj. naprava za glajenje, loščenje površine česa. Izraz pumpež skupaj z izrazom gladež tvori poimenovanje neke igre glade pumpež.

  Ta razlaga sicer ne pojasni, zakaj se v frazemu pojavlja besedna zveza pumpeževa rit, a druge ta hip ni najti.

  Marko Snoj (marec 2016)