×

Izvor priimka »Škorja«
  • Vprašanje:

    Moj priimek je Škorja. zanimam se za izvor in pomen imena. Izvor iz vasi Črnotiče občina Koper. Omemba priimka že leta 1663, lokacija kraški rob (nekoč meja – mejaši).


    Odgovor:

    Priimek Škorja je 1. 1. 2015 v RS nosilo 165 oseb, od tega 77 v savinjski in 63 v obalno-kraški statistični regiji. Priimek je verjetno nastal kot vzdevek iz narečnega občnega imena škorja za knjižno skorja, označeval pa je najbrž na videz trdega, grobega človeka.

    Silvo Torkar (marec 2016)