×

Izvor priimka »Jelovšek«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Jelovšek.


    Odgovor:

    Priimek Jelovšek je 1. 1. 2015 v RS nosilo 177 oseb, od tega 105 v osrednjeslovenski in 48 v savinjski statistični regiji, njegovo različico Ilovšek pa 17 oseb, od tega 10 v savinjski regiji. Sodeč po podatkih TIS je eno od domnevno dveh žarišč tega priimka v okolici Vrhnike. Nastal je kot stanovniško ime iz zemljepisnega imena, vrhniški najverjetneje iz imena zaselka Zaplane z imenom Jelovec.

    Silvo Torkar (marec 2016)