×

Vejica pri besedni zvezi »ne glede na to«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se uporablja vejica pri besedni zvezi ne glede na to (na splošno in konkretno v primerih

  • Proizvajalec lahko ne glede na to, ali ima sedež v EU ali ne, imenuje pooblaščenega zastopnika

  in

  • Zato za take proizvode ni treba ponoviti ugotavljanja skladnosti ne glede na to, ali je bil izvirni proizvod dan na trg pred začetkom veljavnosti.

  Odgovor:

  Predložna prislovna zveza glede na ima po SSKJ in SP 2001 dva pomena: lahko gre za izražanje ozira oz. po SSKJ – stališča, s katerega se kaj presoja (npr. oceniti delo glede na njegovo umetniško vrednost) ali pa primerjave (npr. število naročnikov je glede na lansko leto močno padlo).

  Sledi ji predmetno dopolnilo, ki je lahko v obliki golega predmeta ali pa je sestavljeno iz zaimkovne odnosnice to (lahko tudi vse) in odvisnika. Npr.:

  • Skrb zbujajoče je, da glede na visoko stopnjo izobraženosti Slovenk na vodilnih položajih žensk ni veliko.
  • Glede na to, da se onesnaženost morja stopnjuje, obstaja nevarnost, da Koprski zaliv za kopanje ne bo več primeren.
  • Glede na vse, kar se dogaja v drugih klubih, je stanje pri nas še zelo normalno.

  Nikalni členek ne, ki ga dodamo zvezi glede na predmetno dopolnilo, pomen celotne zveze zanika, ne vpliva pa na stavo vejice. Npr.:

  • Vodstvo zavoda se je (ne) glede na izvor in argumente za takšne trditve odločilo za ponovno in še globljo izvedbo nadzora v obeh bolnišnicah.

  Res pa je, da zlasti zanikana zveza, ki je včasih pomensko zamenljiva s kljub, pogosto uvaja dostavke ali vrivke. Tako bi že pri vašem prvem zgledu iz celotnega dela, ki ga uvaja zveza, lahko naredili vrinjeni stavčni del, ki glede na preostalo vsebino povedi prinaša ali manj pomembno informacijo ali informacijo, ki je bila že kdaj prej omenjena v besedilu in tukaj bralca zgolj opominjate nanjo ipd.):

  • Proizvajalec lahko(,) ne glede na to, ali ima sedež v EU ali ne, imenuje pooblaščenega zastopnika.

  Pri drugem zgledu pa zveza uvaja dostavek (dodatno informacijo, ki za razumevanje prvega dela povedi ni nujna, a jo pisec kot dodatno pojasnilo na koncu vseeno dodaja):

  • Zato za take proizvode ni treba ponoviti ugotavljanja skladnosti, ne glede na to, ali je bil izvirni proizvod dan na trg pred začetkom veljavnosti.

  V tem primeru potreba po stavi vejice postane še bolj očitna, če pred zvezo postavimo še pojasnjevalni veznik in sicer:

  • [...] ni treba ponoviti ugotavljanja skladnosti, in sicer ne glede na to, ali je bil izvirni proizvod dan na trg pred začetkom veljavnosti.

  Tina Lengar Verovnik (marec 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.