×

Kako narediti pridevnik iz zveze »jezikovne tehnologije«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, katera od spodnjih treh oblik je pravilna:

  • jezikovnotehnološki
  • jezikovno tehnološki
  • jezikovno-tehnološki


  Odgovor:

  Glede na to, da se izhodiščna besedna zveza, ki je podstava pridevniku, glasi jezikovne tehnologije, je pridevnik, izpeljan iz te zveze, jezikovnotehnološki.

  Če bi uporabili vezaj, potem bi govorili o nečem, kar se nanaša na jezik in na tehnologije, torej na dve ločeni danosti (npr. znanstveni in tehnološki --> dunajski znanstveno-tehnološki park).

  Če bi pisali jezikovno tehnološki, potem bi s tem opisali, na kakšen način je neka stvar tehnološka, npr. tako kot organizacijsko tehnološki ali razvojno tehnološki.

  Ker je zveza jezikovne tehnologije nedvoumna, potem je pravilni izpeljani pridevnik jezikovnotehnološki.

  Helena Dobrovoljc (avgust 2012)