×

Kako se imenujejo ljudje, ki živijo v naseljih?
  • Vprašanje:

    Kako se imenujejo ljudje, ki živijo v naseljih?


    Odgovor:

    Če naselje razumemo kot nadpomenko izrazom vas, trg, mesto, katerih prebivalci so vaščani, tržani oz. meščani, je odgovor na zastavljeno vprašanje nadpomenka navedenim trem poimenovanjem. Najtočnejša je besednozvezna prebivalec naselja, malo manj pa kratko prebivalec, ki vključuje tudi prebivalca hiše, države in drugih entitet, ki nimajo statusa naselja. Če pa isto besedo razumemo v pomenu 'del naseljenega kraja, zlasti mesta', ki se navadno pojavlja s prilastkom, npr. barakarsko naselje, moramo prebivalca izraziti večbesedno, v tem primeru prebivalec barakarskega naselja. Lastna imena s to sestavino seveda lahko razvijejo svoja prebivalska imena.

    Marko Snoj (marec 2016)


Prijavite se za odgovor