×

Izvor priimka »Senič«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Senič in kdaj se prvo pojavi.


    Odgovor:

    Priimek Senič je 1.1. 2015 v RS nosilo 68 oseb, od tega 50 v savinjski statistični regiji. Brez historičnih zapisov je o tem priimku težko reči kaj zanesljivega. Morda je nastal z glasovno spremembo iz *Semič, kar je manjšalnica oz. patronimik od staroslovenskega osebnega imena *Sem, izpričanega v več slovenskih krajevnih imenih.

    Silvo Torkar (marec 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.