×

Izvor priimka »Senič«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Senič in kdaj se prvo pojavi.


    Odgovor:

    Priimek Senič je 1.1. 2015 v RS nosilo 68 oseb, od tega 50 v savinjski statistični regiji. Brez historičnih zapisov je o tem priimku težko reči kaj zanesljivega. Morda je nastal z glasovno spremembo iz *Semič, kar je manjšalnica oz. patronimik od staroslovenskega osebnega imena *Sem, izpričanega v več slovenskih krajevnih imenih.

    Silvo Torkar (marec 2016)