×

Izvor priimka »Golhleb«
  • Vprašanje:

    Na spletu sem enkrat zasledila priimek Golhleb. Zdel se mi je nenavaden. S prosnjo, da mi razlozite izvor tega priimka, se obracam na Vas.


    Odgovor:

    Priimek Golhleb je 1.1.2015 v RS nosilo 13 oseb v savinjski statistični regiji, njegovo starejšo različico Golihleb pa 8. Priimek je v besedotvornem pogledu sklop iz pridevnika gol in samostalnika hleb 'kruh, hlebec' in ga navaja A. Breznik v razpravi o zloženkah v slovenščini. Nastal je kot vzdevek, najbrž za človeka, ki je imel premoženja samo za en goli hlebec kruha.

    Silvo Torkar (marec 2016)