×

Izvor priimka »Golhleb«
  • Vprašanje:

    Na spletu sem enkrat zasledila priimek Golhleb. Zdel se mi je nenavaden. S prosnjo, da mi razlozite izvor tega priimka, se obracam na Vas.


    Odgovor:

    Priimek Golhleb je 1.1.2015 v RS nosilo 13 oseb v savinjski statistični regiji, njegovo starejšo različico Golihleb pa 8. Priimek je v besedotvornem pogledu sklop iz pridevnika gol in samostalnika hleb 'kruh, hlebec' in ga navaja A. Breznik v razpravi o zloženkah v slovenščini. Nastal je kot vzdevek, najbrž za človeka, ki je imel premoženja samo za en goli hlebec kruha.

    Silvo Torkar (marec 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.