×

Izvor priimka »Kropušek«
  • Vprašanje:

    Ali lahko izvem, kam naj se obrnem za razlago priimka Kropušek?


    Odgovor:

    Priimek Kropušek je 1. 1. 2015 v RS nosilo 16 oseb, od tega 7 v savinjski statistični regiji, njegovo različico Kropovšek pa 23 oseb. Sodeč po podatkih TIS je žarišče tega priimka v okolici Bočne pri Gornjem Gradu. Nastal je kot stanovniško ime na -šek iz imena zaselka Kropa (ki spada k vasi Bočna), prenesenega z vodnega imena Kropa, ki označuje pritok Drete pri Bočni.

    Silvo Torkar (marec 2016)