×

»MU cuisine«: izreka v televizijskem oglasu
 • Vprašanje:

  V reklamah, ki jih predvajajo v naših medijih, redno opažam nepravilno izgovorjavo tujih besed. Pred kratkim me je zelo zmotila izgovorjava v reklami Ljubljanskih mlekarn za MU cuisine. Rekli so kar [kuzín].

  Zanima me, kakšno je vase stališče glede izreke citatno zapisanih besed iz drugih jezikov.


  Odgovor:

  Ko besede v pisni obliki prenašamo v slovenščino, imamo pri njihovi izgovarjavi na voljo tri možnosti.

  (1) V polpretekli dobi smo jih izgovarjali bolj ali manj po črki, zato imamo danes detergent, embalaža in punč namesto deteržan, ambalaža in panč. Če bi še danes ravnali tako, bi cuisine izgovarjali cujsin, kujzin ali kako podobno, vendar ta način danes zaradi splošnejšega boljšega poznavanja tujih jezikov ne živi več.

  (2) Druga možnost je citatna izgovarjava, torej točno taka, kot je v jeziku dajalca, to pa je v danem primeru [kwizín], pri čemer sem s črko w netočno označil dvoustnični soglasniški u, tj. glas, ki je npr. na koncu prvega zloga besede avto in na koncu besed stol ali bavbav. A taka izgovarjava slovenščini ni lastna, saj se glas w v slovenščini praviloma pojavlja le na koncu zloga, zato se ne bi obdržala.

  (3) Tretja in edina zares priporočljiva možnost pa je, da tujko v izgovoru podomačimo skladno s preglednico v členu 1090 pravil Slovenskega pravopisa 2001, ki ugotavlja, kako se francoski glasovi vedejo pri prevzemu v slovenščino. Tu je ugotovljeno, da se francoski obrnjeni dvoglasnik ui podomači z vi, torej bi morali cuisine izgovarjati kot [kvizín]. Taka izgovarjava je izvirni francoski dovolj blizu in je hkrati naravna tudi za tiste Slovence, ki francoščine ne poznajo. Napačna izgovarjava [kuzín] namreč tudi pri teh zbuja vprašanje, zakaj je pri izgovoru umanjkala črka i. Za nameček se [kuzín] izgovarja francoska beseda cousine, ki pomeni »sestrična«.

  Marko Snoj (marec 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.