×

Kako slovenimo sodobne slaščice?
 • Vprašanje:

  Kakšen zapis svetujete za moderne vrste slaščic, kot so muffin, cupcake, mugcake?


  Odgovor:

  Izraze za moderne oz. tuje slaščice v slovenščino večinoma prevzemamo iz angleškega jezika. Pri njihovem zapisovanju oz. odločanju za izvirno ali podomačeno pisno podobo (ali pa morda za prevodno ustreznico) moramo upoštevati uveljavljenost različnih zapisov v slovenskem jeziku. Ker so muffini v slovenskem okolju že nekaj časa znana in priljubljena slaščica, se je že uveljavila podomačena oblika zapisa, tj. mafin, o čemer se je mogoče prepričati v drugi izdaji SSKJ (tudi v Slovarju novejšega besedja) in v nekaterih dvojezičnih slovarjih (npr. PONS).

  Slaščici cupcake in mugcake sta v primerjavi z mafinom novejši, zato se podomačena izraza zanju še nista uveljavila. Pregled dostopnih slovarjev in nekaterih kuharskih spletnih strani pokaže, da se najpogosteje uporablja citatni zapis, torej cupcake in mugcake, ki ga lahko spremlja opisno pojasnilo. Cupcake je tako pogosto kar kolaček ali tortica (lahko s kremo ali posipom), mugcake pa tortica/mafin/kolaček v skodelici. Gotovo so takšna pojasnila za kuharsko manj razgledane zelo koristna, saj je lahko pomen tujega izraza v ciljnem jeziku precej nejasen.

  Urška Vranjek Ošlak (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.