×

Tvorba preteklih pogojnikov: Juri solze bi izjokal, da ga rešil ni galeb
 • Vprašanje:

  V otroški pesnitvi Juri Muri v Afriki je mogoče najti tudi verz:

  Juri solze bi izjokal, da ga rešil ni galeb.

  Tovrstna oblika tvorbe preteklih pogojnikov (da glagol v pretekliku) je standardna v hrvaščini, v slovenščini pa se zdi izjemno redka. Zanima me, ali je mogoče še te redke primere označiti za tujerodne ali ima omenjena stavčna logika vendarle svoje mesto tudi v okviru slovenskega knjižnega jezika?


  Odgovor:

  Kakor kaže dostopno slovensko gradivo iz različnih obdobij, je opisana tvorba pogojnika izredno redka, in kot je razvidno iz spodaj navadenih zgledov, tudi vedno stilno zaznamovana. Ta zaznamovanost se izkazuje kot starinska (literarni deli F. S. Finžgarja in Ivana Janežiča) ali pa izrazito neknjižno pogovorna, kar dokazujejo predvsem zgledi, ki so prepisani iz forumskih prispevkov:

  • težko bi bila kaj dosegla, da ni slučajno prišel gospod Vidič mimo … (Gospa s pristave, 1894; Cistercijanska opatija Stična, 2004)
  • bi se bil hipodrom izpremenil v boj tisočev in bi bila kri preplula areno, da ni Upravda dal znamenja s trombami … (Berilo 2001; iz F. S. Finžgar, Pod svobodnim soncem, 1906, 1907)
  • bi lahko ponesrečenec zgorel v avtomobilu da nisem rekel če ima kdo gasilni aparat … (Internet 2010, 24ur.com)
  • jasenovac se ne bi zgodil, da ni vatikan stegoval svoje tace po pravoslavnem prebivalstvu … (Internet 2010, 24ur.com)

  Zvezo da ni ... lahko v teh in podobnih primerih nadomestimo s slogovno ustreznejšo če ne bi ...

  Domen Krvina (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.