×

Polvikanje
 • Vprašanje:

  Lepo prosim za odgovor: ali je v dopisu pravilno vikanje pozdravljeni, ga. Darja ali pozdravljena, ga. Darja? Nekateri celo trdijo, da je oboje pravilno.


  Odgovor:

  V slovenščini vikamo tako, da ustrezne zaimke, pridevnike in glagole uporabljamo v množinskih oblikah moškega spola, torej Pozdravljeni, ga. Darja Novak.

  Polvikanje, pri katerem namesto množinskih oblik moškega spola deležnikov in pridevnikov uporabljamo edninske oblike slovničnega spola, ki ustreza naravnemu spolu ogovorjenega, ohranimo pa množinske zaimenske in osebne glagolske oblike, kot je primer Pozdravljena, gospa Darja, kako se danes počutite, vas še boli, je pogovorno in družbeno sprejemljivo le v manj formalnih govornih položajih, v katerih se želimo ogovorjenemu približati za korak, morda tudi empatično, ob tem pa obdržati spoštljiv in vljuden odnos, npr. v pogovoru med zdravnikom ali medicinsko sestro in pacientom ali trgovcem in kupcem. Polvikanje je sprejemljivo le v govorjenem jeziku. V pisanem učinkuje robato, kaže znake nižje jezikovne kulture in je zato za marsikoga celo žaljivo.

  Tudi ogovor samo z rojstnim imenom neposredno za nazivom gospa ali gospod ni sprejemljiv ob vsaki priložnosti oz. vsakomur. Neposredno za nazivom v pisanem jeziku (razen, seveda, ko želimo prvine govorjenega jezika prikazati v pisanem) lahko stoji le priimek ali rojstno ime in priimek, torej Pozdravljeni, ga. Novak oz. Pozdravljeni, ga. Darja Novak. V govorjenem pogovornem jeziku in manj formalnih govornih položajih, ko je sprejemljivo tudi polvikanje, pa je skoraj enako sprejemljivo reči tudi Pozdravljena, gospa Darja. »Skoraj« zato, ker ogovor z rojstnim imenom neposredno za nazivom še za korak zmanjša distanco, ki jo ustvarja uporaba množinskih zaimenskih in osebnih glagolskih oblik.

  Marko Snoj (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.