×

Branje decimalnih zapisov
 • Vprašanje:

  Samostalnik za decimalno številko je vedno v rodilniku ednine. Torej je tudi pridevnik v rodilniku ednine: prevoženega 242,5 kilometra, preskočenega 2,32 metra in plačanega 2,2 evra, kajne? Je tako tudi v teh primerih:

  • Po prevoženega 242,5 kilometra je bil najboljši francoski kolesar.
  • V skoku v višino pa je s preskočenega 2,32 metra zmagal Rožle Prezelj.
  • Zaradi plačanega 2,2 evra je planil v jok.

  Bi to brali: po prevoženega dvesto dvainštirideset celih pet kilometra, s preskočenega dve celi dvaintrideset metra, zaradi plačanega dve celi dve evra? Ali kako?

  Pridevnik bi lahko izpustili, pa ga nočemo.

  Pa še to. Kako preberemo: Tečaj se je ustavil pri 2,3 EUR?


  Odgovor:

  Sklepanje, ki ste ga zapisali v začetku vprašanje, torej da zaradi rodilniške oblike samostalnika pričakujemo tudi rodilniško obliko pridevnika v levem prilastku, v navedenem primeru ne drži.

  Čeprav sistemska logika napeljuje k ujemanju vseh sestavin, nas količinski izrazi v jedru besedne zveze navajajo k temu, da se levi prilastek ravna po logičnem ujemanju, desni pa po slovničnem ujemanju, če je količinski izraz izražen z decimalko. Da bi bilo dovolj zapleteno, se je pri izražanju s števniki oblikovala med števnikoma štiri in pet meja, ki odločilno vpliva na značaj števnika, če gledamo na to, kako ta vpliva na šteti predmet: števnik štiri se vede še pridevniško, števnik pet in vsi nadaljnji do sto pa samostalniško:

  • prevoženi trije kilometri
  • prevoženih pet kilometrov
  • prevoženi trije kilometri in pol
  • prevoženih pet kilometrov in pol
  • prevoženih tri cele, pet desetin kilometra
  • prevoženih pet celih, pet (desetin) kilometra

  Povedi, ki jih navajate, bi se torej morale glasiti tako, kot je zapisano spodaj, še bolje pa bi bilo, če bi se pri branju rezultatov oz. športnih izidov zatekli k načinu branja, ki je poslušalcem/bralcem bolj razumljiv, torej da tudi enote, ki niso izražene kot cele, pojasnimo z metri, centi, sekundami, centimetri …:

  • prevoženih _dvesto dvainštirideset celih, pet (desetin) kilometra

  bolje:

  • po prevoženih dvesto dvainštiridesetih kilometrih in pol
  • po prevoženih dvesto dvainštiridesetih kilometrih in petstotih metrih
  • v skoku v višino je s preskočenima dve celi, dvaintrideset metra zmagal RP

  bolje:

  • v skoku v višino je s preskočenima dvema metroma in dvaintridesetimi centimetri zmagal RP
  • zaradi plačanih dve celi, dveh (desetin) evra je planil v jok

  bolje:

  • zaradi plačanih dveh evrov in dvajset centov je planil v jok

  Helena Dobrovoljc (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.