×

Politična korektnost izraza »črnci«
 • Vprašanje:

  Je beseda črnec/črnci politično korektna? Ali je bolje uporabiti besedo črnec ali temnopolti (človek)?


  Odgovor:

  Beseda črnec je vzporedna besedi belec, obe označujeta po SSKJ človeka, ki je črne/bele rase oziroma barve polti. Obe besedi veljata za nevtralni in v SSKJ nista označeni kot slabšalni niti samostojno niti v značilni rabi, tj. v kontekstu:

  • čŕnec -nca m (ȓ) 1. človek črne rase: ameriški črnci; boj za enakopravnost črncev 2. redko črna žival, navadno konj: rjavec in črnec 3. zastar. črna kava: skodelica dišečega črnca
  • bélec -lca [za žival tudi u̯c] m (ẹ̑) 1. človek bele rase: boj za enakopravnost črncev in belcev 2. belkasta žival, navadno konj: jahati na belcu; isker belec 3. pog., slabš., redko belogardist, domobranec: belci in Lahi so napadli partizane

  Kot slabšalni izraz za pripadnika črne rase se je v slovenščini v obdobju priprave SSKJ uveljavilo več izrazov, ki slabšalnost izražajo besedotvorno, npr. črnják ali črnúh, ali leksikalno, npr. zamórec.

  Ali je v rabi tudi danes tako?

  V zadnjem času se namesto črnec pogosteje uporablja izraz temnopolti (o tem priča primerjava pogostnosti v korpusu Gigafida), namesto belec pa belopolti. To zagotovo priča o tem, da se marsikateremu govorcu, verjetno tudi pod vplivom drugih, rasno bolj raznolikih kultur, zdi izraz temnopolti bolj nevtralen in morda tudi »politično korekten«. Imenovati človeka po barvi kože je za družbeno občutljive posameznike lahko problematično, zato v ZDA uporabljajo izraz Afroameričan, kar pa pomensko izključuje pripadnike črne rase, ki niso Američani. To dokazuje, da je poimenovanje, ki kaže na barvo kože, problematično v rasno bolj mešanih okoljih.

  A v slovenščini črnec ni vedno zamenljiv z izrazom temnopolti; tako je npr.:

  • v zvezah bantujski črnci, sudanski črnci; afriški črnci;
  • pri navajanju rasne pripadnosti, npr.: belci 53 %, mulati 38,5 %, črnci 6,2 %, ostali 0,9 % (staroselci, Japonci in drugi) … Rasna sestava Brazilije. Vir: ... Pax Franca

  Če bi namesto izraza črnec uporabili izraz temnopolti, bi izgubili pomensko natančnost, saj za ljudi s temnejšo poltjo veljajo tudi npr. Indijci, Pakistanci ipd. Nekateri viri pričajo o tem, da je izraz temnopolti uporabljen tudi za belce s temnejšo poltjo:

  • V južnih delih Indije živijo Dravidi, prvotni bolj temnopolti prebivalci Indije. (Svarog)
  • To, kar so v zahodnem svetu kreme proti celulitu, so v deželah s temnopoltim prebivalstvom kreme za beljenje kože – kozmetično orožje v diktatu lepote. Kreme za depigmentacijo kože se uporabljajo od Afrike do Indije, Tajske in arabskih dežel. Kozmetična industrija izkorišča mnenje, da je svetla koža lepša kot temna. Prebivalci teh dežel so prepričani, da svetla koža zagotavlja večji socialni in poslovni uspeh, ženska s svetlo kožo pa se bolje poroči. (Diktat bele kože, 6. 10. 2012; Siol.net)

  Taka raba je redkejša, a vendar se je treba zavedati možnosti nesporazuma.

  Kot zanimivost omenimo še, da stara slovenska beseda zamorec, ki je v SSKJ opredeljena kot slabšalna, sodobnim uporabnikom, zlasti mlajše generacije, pomeni sicer starinsko, a čustveno nevtralno besedo, pojavlja pa se tudi v terminologiji, npr. pri poimenovanjih rastlin in živali:

  • Krčma pri zamorcu je bila v četrtek, na predvečer slovenskega kulturnega praznika, nabito polna.
  • Celo ministranti, obuti v superge, so se zibali v ritmu zamorske muzike.
  • Naenkrat se pojavi njen oče zamorski kralj, ki ga je Pika željno pričakovala.
  • Rastlina z imenom zamorska kumina, latinsko Nigella sativa, nima s kumino ali kobulnicami prav nič skupnega.
  • Kot zgled za razumevanje Ažbetovih slikarskih principov je v šolskem ateljeju visela slika Zamorka, na katero je bil avtor posebej ponosen.

  Naj povzamem:
  Izraz temnopolti je očitno rabljen vse pogosteje in nadomešča izraz črnec, saj se v sodobni družbi pod vplivom rasno in narodnostno mešanih družb izogibamo poimenovanjem, ki kažejo na zunanje razlikovalne lastnosti posameznika. Podatkov o tem, kako izraze črnec, temnopolti, zamorec, ki jih kljub sopomenskosti ne moremo poljubno zamenjati, dojemajo pripadniki te skupnosti pri nas, nimamo, a bi nam pri odgovoru lahko precej pomagali.

  Vsi navedeni zgledi pričajo o tem, da je politična korektnost pojem, ki ga ni mogoče povezati zgolj z izrazom, izoliranim od sobesedila. Vsebina povedanega in ton ter ubesedene okoliščine so lahko žaljivi ob še tako politično korektnem izrazu.

  Helena Dobrovoljc (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.