×

Kako si pojasniti termin »stavčno-nestavčni del povedi«?
 • Vprašanje:

  Medtem ko v SP-ju berem pravila za zapis vejice, me moti to, da ne znam razbrati kaj sploh je »nestavčno-stavčni del povedi« oziroma, katere besedne vrste torej smatramo za nestavčne, so to tiste ki jih ne uvrščamo med stavčne člene? Na primerih iz SP-ja mi ni popolnoma jasno ...


  Odgovor:

  Pravopisna pravila niso mesto, na katerem bi iskali razlage terminov, a ker je posamezne izraze res težje raztolmačiti, poleg tega pa vplivajo na interpretacijo pravil, so na koncu pravopisnih pravil naredili slovarček jezikoslovnih izrazov, v katerem je pojasnjen izraz nestavčni:

  • nestavčen = tak, ki nima lastnosti stavka, polstavka ali pastavka, npr. členek ne v stavku Tega ne vem (nasproti Ne, to bomo naredili drugače), prilastek mlado v zvezi mlado drevje (nasproti drevje, ki je še mlado)

  Če v pravilih govorijo o vejici pri stavčno-nestavčnih delih, to pomeni, da vejico postavljamo med enote besednih zvez, ki pa jih lahko tudi razširimo oz. izrazimo stavčno, kot je npr. zgoraj pridevnik.

  Helena Dobrovoljc (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.