×

Kako si pojasniti termin »stavčno-nestavčni del povedi«?
 • Vprašanje:

  Medtem ko v SP-ju berem pravila za zapis vejice, me moti to, da ne znam razbrati kaj sploh je »nestavčno-stavčni del povedi« oziroma, katere besedne vrste torej smatramo za nestavčne, so to tiste ki jih ne uvrščamo med stavčne člene? Na primerih iz SP-ja mi ni popolnoma jasno ...


  Odgovor:

  Pravopisna pravila niso mesto, na katerem bi iskali razlage terminov, a ker je posamezne izraze res težje raztolmačiti, poleg tega pa vplivajo na interpretacijo pravil, so na koncu pravopisnih pravil naredili slovarček jezikoslovnih izrazov, v katerem je pojasnjen izraz nestavčni:

  • nestavčen = tak, ki nima lastnosti stavka, polstavka ali pastavka, npr. členek ne v stavku Tega ne vem (nasproti Ne, to bomo naredili drugače), prilastek mlado v zvezi mlado drevje (nasproti drevje, ki je še mlado)

  Če v pravilih govorijo o vejici pri stavčno-nestavčnih delih, to pomeni, da vejico postavljamo med enote besednih zvez, ki pa jih lahko tudi razširimo oz. izrazimo stavčno, kot je npr. zgoraj pridevnik.

  Helena Dobrovoljc (april 2016)