×

Velika začetnica v neprvih sestavinah stvarnih lastnih imen
 • Vprašanje:

  Prosim, da odgovorite na naslednje vprašanje: je pravilno zapisati Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine (ali občine) Lendava? Glede na to, da pišemo župan Občine Lendava, saj gre za stvarno lastno ime, bi po mojem morali pisati besedo 'občine' v prvem primeru tudi z veliko začetnico, kajne?


  Odgovor:

  V vašem primeru gre očitno za stvarno lastno ime, ki se nanaša na Občino Lendava oz. je del občinskega upravnega sistema, zato je prav zapisati Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava – v pomenu Madžarska narodna skupnost, ki deluje v Občini Lendava.

  Takih imen je veliko, saj se različne komisije, organi, njihove enote ipd. navadno izražajo svojo pripadnost večji organizacijski ali upravni enoti z rodilnikom, npr.

  • Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije.
  • Mestni svet Mestne občine Ljubljana
  • Mandatno-volilna komisija Državnega zbora Republike Slovenije

  Helena Dobrovoljc (april 2016)