×

Kako razlikujemo med »popoldne« in »popoldan«?
  • Vprašanje:

    Besedi popoldan in popoldne. Laična raba med samostalnikom popoldan in prislovom popoldne ne ločuje najbolje, sploh ker se vsiljuje še samostalniška oblika srednjega spola popoldne (torej enaka prislovu). Kaj svetujete?


    Odgovor:

    Obe obliki, popoldan in popoldne, pa tudi dopoldan in dopoldne ter redkejši sopomenki zadnjih dveh predpoldan in predpoldne, sta lahko samostalnik ali prislov. Iz navedenih parov večinska raba raje izbira prislovne oblike z -dne, gotovo tudi zaradi nedvoumnega zapisa v Slovarju slovenskega knjižnega jezika že pred skoraj pol stoletja. Slovenski pravopis 2001 se v slovarskem delu tu ne odloča, samostalniškim oblikam z -dan pa daje prednost. Če pišoči in govoreči sledimo temu priporočilu, ne bomo štrleli iz povprečja.

    Peter Weiss (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.