×

Raba podpičja pri označevanju starosti otrok (6;6)
 • Vprašanje:

  V več znanstvenih člankih o otroškem govoru sem opazila zapis starosti npr. 6;6 ali 7;11 let v pomenu '6 let in 6 mesecev' ali '7 let in 11 mesecev'. Ta zapis se mi zdi posrečen in me zanima, ali bo v novi izdaji pravopisnih pravil tudi normiran.

  Zanima me tudi to, v katerem sklonu zapišemo samostalnik leta za takim zapisom.


  Odgovor:

  Tak način zapisa je že leta 1959 uporabil Rudolf Kolarič v odlični monografiji Slovenski otroški govor s pojasnilom (str. 230):

  »Prva številka pomeni leto, druga mesec, tretja dan starosti: n. pr. 0; 6, 26 pomeni: 0 let, 6 mescev, 26 dni.«

  Ta sistem je bil pri njem izpeljan nedosledno – mogoče zato, ker je bila njegova razprava natisnjena v tujini –, s presledkom ob podpičju, ki je bilo ponekod spremenjeno v vejico, in ob vejici. Pozneje, leta 1999, je leta in mesece (z vmesno vejico z nedoslednim presledkom na levi) otrokove starosti pisala v svoji knjigi o otroškem govoru Simona Kranjc, vendar pa ima tudi dvoumne zapise na način »22,21 meseca«.

  Ker so podatki o starosti ob konkretnih navedbah zapisani na pričakovanih mestih ali v oklepajih, ni potrebe po dodajanju samostalnika leto, ob prvi pojavitvi pa je dobro pojasniti, kaj pomeni npr. zapis »7;11« ali »7;11,0«, kot je storil Kolarič z zgoraj navedenim pojasnilom. Če so vrednosti vpete v sobesedilo, jih je bolje izpisati, npr.: »Ko je bila stara (ali: Pri starosti) 7 let, 11 mesecev in 0 dni, ...«

  Na podoben način se v nizih pišejo tudi vrednosti za ure, minute in sekunde, v katerih bi decimalna vejica zelo zavajala, ločili pa sta v tem primeru dvopičje in pika (v dejansko šestdesetiškem sistemu, ker se vejica uporablja v desetiškem, decimalnem), npr. »8:30 min« ali »8.30 min«, kar pomeni '8 minut in 30 sekund' ali »2:01:14,71« 'dve uri, ena minuta, štirinajst celih, enainsedemdeset sekunde'; to bi bilo v desetiškem sistemu »8,5 minute«, vendar pa se táko zapisovanje skorajda ne uporablja.

  P. S.

  Pogovori uporabnikov v svetovalnici koristijo tudi pravopisni komisiji, ki je z vprašanji, kot je vaše, opozorjena na posebne rabe, v tem primeru podpičja in vejice. Presoditi bo treba, ali je ta toliko razširjena, da bi morala biti navedena v pravopisnih pravilih. Zapis nizov vrednosti za ure, minute in sekunde v športnih rezultatih pa je tako pogost, da je dvopičje v tem smislu v pravopisna pravila, ki jih pripravljamo, že zajeto.

  Peter Weiss (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.