×

Pomen besede »coštendek«
  • Vprašanje:

    Sodelujem v kvizu in iščem pomen besede coštendek beseda izvira iz slovenske narečne koroške pokrajine kot so zila rosental in opisuje človeka, ki je coštendek.


    Odgovor:

    Pridevnik coštendek, ki se govori v slovenskih koroških in nekaterih štajerskih govorih, ponekod v prvotnejši podobi cuštendik ali cuštendig, najdemo pa jo tudi v hrvaški kajkavščini, pomeni 'spadajoč'. Če je npr. nekdo coštendek v gosposvetsko faro, to pomeni, da spada v gosposvetsko faro. Beseda je prevzeta iz nemške zuständig, ki pomeni isto, poleg tega pa še 'pristojen'.

    Marko Snoj (april 2016)