×

Zaimki: naslonske in polne oblike ter njihov vpliv na pomen povedi
 • Vprašanje:

  Zanima me, kateri stavek je v slovenščini lepši. Za prvega eni pravijo, da zveni 'bolj slovensko', drugi pa, da je dvoumno (on da svojo dlan na njeno rame ali njeno dlan na njeno rame?). Katera slovnična ravnina sploh to pokriva?

  Hvala.

  • Dlan ji je položil na rame.
  • Dlan je položil na njeno rame.

  Odgovor:

  Obe povedi težko primerjamo po lepoti, saj sta očitno različni zaradi različnih pomenskih poudarkov:

  Če rečemo, da ji je dlan položil na rame, kar pomeni, da uporabimo naslonsko zaimensko obliko, zagotovo ta oblika ni tista beseda v povedi, ki bi jo govorec/pisec želel poudariti; nasprotno: zdi se, da je želel le povedati, da ji je dlan položil na ramo in ne na roko ali kam drugam, saj v skladu s členitvijo po aktualnosti v slovenščini poudarjamo zadnjo besedo v povedi.

  Če pa uporabimo polno obliko svojilnega zaimka (njeno), potem je mogoče tudi, da ta beseda nosi poudarek: dlan je položil na njeno ramo in ne na njegovo ramo. Če ga ne, je primernejša zveza Dlan ji je položil na rame.

  Izbiramo lahko med samostalnikom rame srednjega spola (rame ramena ramenu rame ramenu ramenom ...) in samostalnikom rama ženskega spola (rama rame rami ramo rami ramo). V naših slovarjih je srednjespolska oblika rame v imenovalniku/tožilniku prepoznana kot starinska, zato slovarji za izrecno izraženo edino priporočajo samostalnik ženskega spola: Dlan ji je položil na ramo ali Dlan je položil na njeno ramo.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.