×

Števnost samostalnika »čast«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali se lahko reče, da je čast števni samostalnik, čeprav ga v dvojini recimo ne uporabljamo? Se uporablja samo v frazemih? SP ga označuje kot števnega, ampak še nikoli nisem slišal, da bi nekdo rekel/zapisal, da je recimo zaradi dveh časti nekaj naredil ... Vedno ga uporabljamo v primerih biti v čast/časteh, izpod časti, v čast mi je ..., nikoli recimo z dvema častema.

  Ker načeloma so pojmi neštevni oziroma edninski.


  Odgovor:

  Beseda čast v pomenih 'občutek velike etične, moralne vrednosti', 'ugled, veljava, dober glas' in 'priznanje velike vrednosti ali veljave' se uporablja samo v ednini, v pomenu 'dejanje v znamenje spoštovanja', predvsem v množini, v pomenu 'služba ali naslov, ki vzbuja poseben ugled in spoštovanje' pa v vseh treh številih, tudi v dvojini. Besedilni korpus Gigafida npr. navaja poved Obeh časti sem vesel. Samostalnik je torej števni.

  Marko Snoj (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.