×

Izvor priimka »Letonja«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Letonja.


  Odgovor:

  Priimek Letonja je 1. 1. 2015 v RS nosilo 305 oseb, od tega 238 v podravski statistični regiji, njegovo različico Letonje je nosilo 22 oseb, od tega 11 v savinjski regiji, različico Letojne pa 15 oseb.

  Priimki na -onja/-anja so največkrat, ne pa vselej, nastali kot vzdevki iz samostalniških in pridevniških podstav, redkeje tudi iz glagolskih osnov, npr. Sedonja, Režonja. Med slednje spada tudi Letonja, v katerem prepoznamo glagolsko osnovo let- glagola leteti. V 12. stoletju je izpričano staročeško osebno ime L'etoňa. Različici Letonje in Letojne odražata mlajši narečni izgovor.

  Silvo Torkar (april 2016)