×

Raba začetnice pri poimenovanju kategorij
 • Vprašanje:

  V statističnem poročilu prikazujem povprečne vrednosti dimenzij kakovosti. Kako naj jih zapišem – z veliko ali malo začetnico?

  Npr.: Dimenzije otipljivost, zanesljivost in odzivnost so predavatelji ocenili odlično, nekoliko slabše pa dimenzijo empatija.

  Ali: ... povprečna vrednost dimenzije razvoj izobraževalnih programov je ..., ocena dimenzije informiranje in komuniciranje pa je ...


  Odgovor:

  Glede na dosedanjo prakso in obstoječa pravopisna pravila predlagam zapis kategorij z malo začetnico. Pri zvezah, ki jih navajate (dimenzija otipljivost), gre za občnoimenska pregibna jedra (dimenzija) in občnoimenske nepregibne oz. imenovalniške prilastke (otipljivost). Res so imenovalniški prilastki pogosto lastna imena (podjetje Iskra, revija Jana), ki jih pišemo potem seveda z veliko začetnico, če pa nastopa kot prilastek občna beseda, jo pišemo z malo začetnico (beseda kava, črka a, razred d).

  Iz vašega vprašanje je mogoče razumeti, da bi bila raba velike začetnice v vaši zvezi namenjena bolj prepoznavanju posameznih dimenzij kakovosti v besedilu. Če želite doseči to, potem bi bilo zlasti zaradi večbesednosti boljše sredstvo za to narekovaj (dimenzije »razvoj izobraževalnih programov«) ali ležeči tisk (dimenzije razvoj izobraževalnih programov), saj v tem primeru lažje prepoznamo dejanski obseg besedne zveze pri posamezni dimenziji.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.