×

Sklanjanje priimka »Šumec«
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni, zanima me kako se sklanja priimek Šumec? Na primer, če bi ga želeli uporabiti v stavku obiskali smo Šumčeve ali bi rekli obiskali smo Šumcove? Ali rečemo mi smo Šumčevi ali morda mi smo Šumcovi?


  Odgovor:

  Samostalniki s pripono -ec tvorijo pridevnike na -čev. Ob apnenec imamo pridevnik apnenčev, ob borovec je borovčev in kar je od delavca je delavčevo, torej se pridevnik iz priimka Šumec v knjižnem jeziku glasi Šumčev, člani družine pa so Šumčevi. Enako velja za vse samostalnike, ki se končujejo na ‑c, ne glede na lastnoimenskost: kosec – koščev, jazbec – jazbečev, Mesec – Meščev, Petric – Petričev.

  Res pa je glas c v nekaterih slovenskih narečjih otrdel tudi funkcionalno, zato se npr. v gorenjščini pridevnik od imena Slavec glasi Slavcov. Prešeren je Sonetni venec posvetil Primicovi Juliji in ne Primičevi.

  Marko Snoj (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.