×

Prevajanje terminov: »knowledge worker« in »knowledge management«
 • Vprašanje:

  Pogost termin, ki se sedaj pojavlja, je knowledge management, ki ga večkrat sploh ne prevajajo, če pa ga že, je to upravljanje znanja oziroma upravljanje z znanjem. Kateri je bolj pravilen?

  Kako pa bi prevajal knowledge workers? Ali delavci znanja?

  Znanstveni delavci pomeni nekaj drugega in je v bistvu ožji pojem.

  Je sploh možno iz znanja narediti pridevnik, npr. znanski delavci in znansko upravljanje?


  Odgovor:

  knowledge managementupravljanje znanja / upravljanje z znanjem

  Za angleški izraz knowledge management sta se uveljavili dve variantni poimenovanji, in sicer upravljanje znanja in upravljanje z znanjem. Slovnično sta obe ustrezni in po dosegljivih podatkih se tudi obe pogosto uporabljata. Kakšne bistvene pomenske razlike tu verjetno ni (upravljamo lahko pač nekaj ali z nečim). Za terminology management se je npr. uveljavil termin upravljanje terminologije (in ne upravljanje s terminologijo). Zveza znanjsko upravljanje je zelo redka in se očitno ni uveljavila, čeprav je jezikovnosistemsko ustrezna. Vsekakor s terminoškega vidika ni nobenega razloga, da bi angleški termin (pre)dolgo ostal v citatni obliki (knowledge management), ker je to vsaj nepraktično, če pustimo ob strani jezikovnokulturni vidik. Najbolje bo, da se odločite za eno od sorazmerno ustaljenih variant termina (upravljanje znanja ali upravljanje z znanjem) in jo potem dosledno uporabljate.

  knowledge workerznanjski delavec

  Knowledge worker je nekoliko trši oreh, ker so pojem v slovenščini poskušali poimenovati na zelo različne načine, ki jih terminološko različno vrednotimo:

  1. delavec, ki učinkuje z znanjem (mnenje: preveč opisno poimenovanje, da bi se uveljavilo kot termin)
  2. znanjski delavec
  3. intelektualni ali umski delavec (mnenje: poimenovanje je preveč povezano z intelektualcem, ki v slovenščini označuje drug pojem)
  4. delavec znanja

  Na situ ostaneta znanjski delavec in delavec znanja, ki imata na spletu kar nekaj pojavitev (čeprav precej manj kot upravljanje znanja / upravljanje z znanjem).

  Po posvetu bi predlagali izraz znanjski delavec, ker že formalo izraža, da gre za tip oz. vrsto delavca, pri delavcu znanja pa je to bolj zabrisano, čeprav ne moremo reči, da je poimenovanje neustrezno.

  Mojca Žagar Karer, Helena Dobrovoljc (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.