×

Zapis frazema »pravica skazica«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kateri zapis je pravi:

  1. pravica skazica
  2. pravica izkazica


  Odgovor:

  S frazemom pravica skazica/izkazica želimo povedati, da se pravica na koncu vedno izkaže, skratka, da je pravično delovanje nagrajeno.

  Samostalnik izkazica izhaja iz glagola izkazati se, ki ima pisno različico skazati se. Ta različica je v pisnem knjižnem jeziku manj navadna, tudi pravopis pri skazati se napoti uporabnika k izkazati se. Ker frazemi najpogosteje nastanejo in živijo v pogovornem jeziku, ki se ozira manj na logiko sistema kot na pragmatične in druge okoliščine, in ker je oblika frazema figurativna (tj. obe dvozložni besedi, rimanje), je to še dodatno pripomoglo k ohranitvi v skrajšani/okrnjeni obliki: pravica skazica. Res se pojavlja tudi oblika pravica izkazica, a precej bolj redko in verjetno sekundarno – kot rezultat pretirane korektnosti.

  Helena Dobrovoljc (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.