×

Izvor priimka »Čadež«
  • Vprašanje:

    Bi mi lahko razložili, od kod izhaja priimek Čadež?


    Odgovor:

    Priimek Čadež (539 oseb, od tega 300 v gorenjski statistični regiji) je nastal kot vzdevek za človeka s sajasto črnimi (čadastimi) lasmi. V slovenskih narečjih je znano občno ime čade za vola sajasto črne barve. Z isto motivacijo sta nastala tudi priimka Čad in Čadej.

    Silvo Torkar (april 2016)