×

Izvor priimkov »Petrič« in »Binter«
 • Vprašanje:

  Mi lahko razložite izvor priimka Petrič in Binter? Iz katerih področij bi ta dva priimka lahko izhajala?


  Odgovor:

  Priimek Binter je nosilo 1. 1. 2015 samo 26 oseb, ob popisu 1931 je bil izpričan samo v ljubljanskem in kamniškem sodnem okraju. Njegovo pisno različico Binder je na isti dan nosilo 37 oseb. Priimek je nastal iz nemškega poimenovanja za sodarja, izdelovalca sodov (der Binder), ki je razširjeno tudi v slovenskem pogovornem jeziku v obliki pintar. Ta se pojavlja v zelo pogostnih priimkih Pintar (1499 oseb) in Pinter (507 oseb).

  Priimek Petrič je s svojimi 2.066 nosilci 34. najbolj pogosten slovenski priimek, kar 714 Petričev pa živi v osrednjeslovenski statistični regiji. Petrič je po svojem izvoru patronimični priimek, pomeni isto kot 'Petrov sin'.

  Silvo Torkar (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.