×

Kako pišemo sestavino »selce« v krajevnih imenih?
 • Vprašanje:

  Prosim Vas za pomoč v zvezi pravopisom lastnih krajevnih imen, konkretno Gorenje S/selce in Dolenje S/selce (naselji v občini Trebnje).
  Po veljavnem pravopisu so selce zapisane z malo začetnico, paragraf 70 celo eksplicitno navaja primer Dolenje selce. Po drugi strani pa »uradni« dokumenti navajajo:

  • Naselje Gorenje selce (s šifro 130 065) se slovnično popravi v Gorenje Selce (s šifro 130 065). 19. 6. 2015

  Več v dokumentu:
  http://www.stat.si/dokument/5450/Pojasnila_o_spremembah_naselij.pdf

  Tudi dejansko stanje na terenu (krajevne table) imajo veliko začetnico (povezava).
  Odgovor:

  Čeprav so se pravopisci in geografi prejšnje generacije dogovorili, da se bodo tiste sestavine večbesednih imen naselij, s katerimi poimenujemo naselbine, tj. mesta, vasi, nekdanje trge ipd., pisale z malo začetnico, tj. Novo mesto, Opatje selo, Dolenja vas, opažamo tako na cestnih tablah in tudi sicer (vaša povezava razkriva enega od takih spodrsljajev), da imajo uporabniki težave pri identifikaciji manj znanih poimenovanj naselij (selce, vesca ipd.) in da bi bilo lažje, če bi se odločili, da pri imenih naselij pišemo vse sestavine (z izjemo neprvih predlogov) z veliko začetnico. Opozorimo še, da v prvih pravilih iz leta 1991 selce še ni bilo zapisano, uradniki pa so se morda opirali prav na prvo verzijo novih pravil.

  Tak predlog so sodelavci pravopisne skupine na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU že predložili Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU, do njegove potrditve pa bo treba še nekaj časa počakati, saj so trenutno v procesu prenove celotna pravila, komisija v celotnem sestavu pa se glede predloga še ni izrekla.

  Do končne potrditve so seveda veljavna obstoječa pravopisna pravila.

  Helena Dobrovoljc (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.