×

Zveze tipa »več njih«
 • Vprašanje:

  Ali lahko kaj malega razložite o zvezah tipa več njih (27 njih ipd.), ki so se razpasle celo med sicer bolj pismenimi? Morda bi se dalo s preprosto razlago na družbenih medijih celo kaj doseči ...


  Odgovor:

  Zveze tipa več njih so po hitrem pregledu gradiva v korpusu Gigafida vezane zlasti na publicistično pisanje, vendar jih tudi tam ni prav veliko. Konkretno za zvezo več njih je v časopisih in revijah okoli 170 primerov, v stvarnih besedilih in leposlovju le po nekaj primerov, na internetu (gre zlasti za forume) pa jih je okoli 90.

  Pri nekaterih primerih bi bilo mogoče namesto njih uporabiti zaimek jih ali teh, npr.:

  • Poleg Kurdov, več njih > jih je potovalo ilegalno brez ustreznih veljavnih dokumentov, je policija ob tem zajela tudi več beguncev drugih narodnosti.
  • Unicredit, ki je Istrabenzu pred meseci zasegel delnice Petrola, Mercatorja in Save, presežkov od izkupička, ki ga je ustvaril z unovčitvijo zavarovanj, še vedno ne želi v Istrabenzovo »košarico«, kar še vedno jezi druge banke. Več njih > teh naj bi dogovor o prostovoljni poravnavi še vedno pogojevalo prav z vrnitvijo omenjenih presežkov.

  Večinoma pa bi bilo treba samostalnik ali zvezo, na katero se njih nanaša, v besedilu ponoviti, saj bi uporaba drugega zaimka delovala slogovno okorno, npr.:

  • Družbe brez mita ni in ta njen mit ali več njih > mitov so njena najvišja, najbolj nedotakljiva resničnost.

  Ta primer že kaže enega od možnih razlogov, zakaj pisci uporabljajo tovrstne zveze: ponavljanje besede mit v tako kratki povedi deluje moteče, poleg tega uporaba zaimka pomeni tudi gospodarno izražanje. Vendar pa je včasih mogoče poved – v želji po kratkosti in jasnosti – oblikovati tudi drugače, npr.:

  • Če imate željo, povezano z enim otrokom ali več njih > z enim ali več otroki, potem boste izbrali zeleno ovojnico.

  Drugi razlog, ki ga je mogoče razbrati iz gradiva, pa je želja po stilni opaznosti. Slog prvega spodaj navedenega primera je prepoznaven: kratki neglagolski stavki, ki jih avtor niza enega za drugim. Ponovitev zveze šivalni stroj, na katero se nanaša več njih, bi to ritmično stilizacijo pokvarila:

  • Svetli prostori. Obleke. Veliko oblek, vseh mogočih barv. In čevlji … in torbice … in velika miza. Polna osnutkov. Pa šivalni stroj, več njih.

  Da gre res lahko za zavestno stilno odločitev, kaže tudi velika pogostnost v zgolj dveh virih, revijah Joker in Mladina, ki sta tudi sicer znani po prepoznavnem jezikovnem slogu njunih avtorjev, npr.:

  • Sami lahko vidite, da razlika ni zanemarljiva: 20 dolarjev je štiri jurje, 20 evrov pa pet njih. (Joker)
  • Na vseh teh zelenih površinah, ki so mladcem in mladenkam na voljo, sem med vsemi objekti naštel največ nogometnih golov, deset njih, kar je nedvomno zelo pohvalno. (Mladina)

  Tina Lengar Verovnik (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.