×

Mala in velika črka pri zapisovanju durov in molov
 • Vprašanje:

  Najbrž ne gre za napako, da je pri D-duru prva črka velika, pri d-molu pa majhna. Najbrž obstaja kak razlog, me lahko napotite na spletno stran, kjer ga najdem?


  Odgovor:

  V glasbeni stroki sta izraza dur (iz latinščine, kjer durus pomeni 'trd') in mol (prav tako iz latinščine, kjer mollis pomeni 'mehek') menda v zvezi s srednjeveškim oglatim ali oblim zapisom note »b« (# in ♭).

  Naša glasbena teorija tonske spole in načine ter višaje in nižaje obravnava po nemško-avstrijskem vzoru, zato od njega prevzema tudi način branja notnih zapisov in prilagojeno izrazje v zvezi z njimi. Dogovorno se je za zapisovanje zvišanih tonov v tem prostoru uveljavil način C-dur ali Ges-dur ipd. (zato so v prvem delu črke velike), za zapisovanje znižanih (zato male črke) pa način a-mol ali es-mol ipd. (Pri tem bo koristna Wikipedijina spletna stran.) – Označevanje tonskih načinov s predznaki v notnem zapisu je sicer mednarodno, vendar pa se lahko poimenovanja za te pojave v drugih evropskih jezikih (angleščina, italijanščina, francoščina ...) zelo razlikujejo od naših in tudi med seboj.

  Peter Weiss (maj 2016)