×

Pisanje nazivov (2)
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno napiše oz. navaja akademske (habilitacijske nazive) visokošolskih učiteljev in sodelavcev – pred imenom in priimkom ali za njim. Na primer: Ali je pravilno zapisano: dr. Janez Novak, izr. prof. ali izr. prof. dr. Janez Novak in ali je glede tega kakšna posebnost oz. razlika med posameznimi akademskimi naziv (npr. med rednim profesorjem, izrednim profesorjem, docentom in asistentom)?


  Odgovor:

  Univerzitetne habilitacijske nazive praviloma pišemo pred nazivom dosežene znanstvene stopnje in seveda pred imenom in priimkom:

  • prof. dr. Janez Novak
  • asist. mag. Janez Novak

  Enako velja tudi za preostala dva naziva, torej izr. prof. in doc.

  Če je imenovani redni član SAZU, se naziv akad. piše pred habilitacijskim:

  • akad. prof. dr. Janez Novak

  Izjema je naštevalni niz, v katerem želimo na začetku vsake enote ohraniti ime in priimek. V takih primerih pišemo nazive za imenom in priimkom v obratnem vrstnem redu, jih ločujemo z vejico in navajamo v polnejši obliki:

  • Janez Novak, dr., univ. prof., redni član SAZU

  Polnejša oblika je v takih ubeseditvah potrebna zato, ker se naziva prof. in mag., če sta pridobljena s prvo- oz. drugostopenjsko univerzitetno izobrazbo in ne z znanstvenim doktoratom ali nekdaj magisterijem, pišeta za priimkom:

  • Janez Novak, mag. farm.
  • Janez Novak, mag. prof. nemščine in italijanščine

  Marko Snoj (april 2016)


Prijavite se za odgovor