×

Stičnost okrajšav: d. o. o.
  • Vprašanje:

    Pozdravljeni, po pravopisu se okrajšava (d. o. o.) piše s pikami in presledki, v vsakdanji rabi pa je prisoten stičen zapis. Zanima me, ali se pri lektoriranju besedil zapis podjetij popravlja, čeprav uradno zapis ni registriran pravilno, ali pustimo zapis takšen kot je v splošni rabi, čeprav ni slovnično pravilen.


    Odgovor:

    V Slovarju pravopisnih težav na portalu Fran je v geslu d. o. o. predvideno, da se za imenom okrajšava d. o. o. lahko piše tudi (torej neprednostno) stično: Petka, d.o.o. Slovarski sestavek ima sicer še status predloga, kar je v geslu tudi označeno. Vse rešitve, ki so glede na aktualni pravopis drugačne, so namreč vezane na predloge sprememb, ki jih pripravlja Pravopisna komisija pri SAZU in ki bodo potrjeni šele po sprejetju prenovljenih pravopisnih pravil kot celote.

    Tina Lengar Verovnik (maj 2016)