×

Izvor priimka »Jevševar«
  • Vprašanje:

    Zelo me zanima iz kod izvira moj priimek, Jevševar.


    Odgovor:

    Priimek Jevševar in njegova pisna različica Jelševar izvirata iz imena prebivalca, naseljenca v jelševju ali ob njem, torej v jelševem gozdu ali ob njem.

    Marko Snoj (april 2016)