×

Izvor priimka »Jevševar«
  • Vprašanje:

    Zelo me zanima iz kod izvira moj priimek, Jevševar.


    Odgovor:

    Priimek Jevševar in njegova pisna različica Jelševar izvirata iz imena prebivalca, naseljenca v jelševju ali ob njem, torej v jelševem gozdu ali ob njem.

    Marko Snoj (april 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.