×

Sklanjanje priimka »Terbulec«
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno sklanja priimek Terbulec -- Terbulecu ali Terbulcu? Hvala.


  Odgovor:

  Večina priimkov, pa tudi drugih samostalnikov moškega spola, ki se končajo s priponskim obrazilom -(l/v)ec, pri pregibanju izgublja polglasnik, ki se zato imenuje neobstojni: PivecPivca, bralecbralca.

  Izjema so nekatera soglasniška okolja, ko je polglasnik v obrazilu lahko obstojen, npr. jezdecjezdeca, mrtvecmrtveca, mislecmisleca, saj bi bil sklop v nasprotnem primeru težko izgovorljiv. Podrobneje si o tem lahko preberete tudi v pravopisnih pravilih (SP 2001: § 718−722). Med bolj znanimi priimki, ki bodisi zaradi boljše izgovorljivosti bodisi zaradi prisotnosti polglasnika v korenskem delu ohranjajo polglasnik, so tudi Frlec – Frleca, Brlec – Brleca ali Škrlec – Škrleca.

  Priimek Terbulec je normalno izgovorljiv in ga zato pregibamo tako, da polglasnika ne ohranjamo: Terbulec – Terbulca, Terbulcu ...

  Helena Dobrovoljc (oktober 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.