×

Sklanjanje priimka »Kikelj«
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno sklanja priimek moškega s priimkom KIKELJ; torej, Kiklja ali Kikeljna?


  Odgovor:

  Priimek Kikelj sklanjamo tako, da od rodilnika naprej v osnovi opuščamo polglasnik: Kikelj Kiklja Kiklju Kiklja

  Podaljšava z n, ki jo omenjate, je v knjižni slovenščini redka. V knjižni jezik je verjetno prišla zaradi narečne (gorenjsko, koroško: prijatelj prijateljna) in starinske rabe (npr. v svetem pismu apostelj aposteljna). Poznamo jo pri prevzetih besedah tipa nagelj, datelj, mandelj, neknjižnih izposojenkah iz nemščine pajzelj, nudelj, fokselj, redkih imenih Francelj.

  V svetovalnici pa smo že odgovorili na vprašanja, kako sklanjamo imena s tem končajem: Kako sklanjamo priimek Štorgelj?

  Na kratko: Na ta način se v knjižnem jeziku najbrž brezizjemno obnašajo priimki na -elj, ki so enaki občnim besedam in hišnim imenom s podaljšavo -n- v stranskih sklonih (torej ne v imenovalniku ednine): priimka se sklanjata na način Francelj -clja in Butelj -tlja, čeprav je sicer v slovenskih narečjih in pogovornem jeziku razširjen rodilnik ednine Franceljna itd. in celo v knjižnem jeziku buteljna itd.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.