×

Sklanjanje priimka »Kikelj«
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno sklanja priimek moškega s priimkom KIKELJ; torej, Kiklja ali Kikeljna?


  Odgovor:

  Priimek Kikelj sklanjamo tako, da od rodilnika naprej v osnovi opuščamo polglasnik: Kikelj Kiklja Kiklju Kiklja

  Podaljšava z n, ki jo omenjate, je v knjižni slovenščini redka. V knjižni jezik je verjetno prišla zaradi narečne (gorenjsko, koroško: prijatelj prijateljna) in starinske rabe (npr. v svetem pismu apostelj aposteljna). Poznamo jo pri prevzetih besedah tipa nagelj, datelj, mandelj, neknjižnih izposojenkah iz nemščine pajzelj, nudelj, fokselj, redkih imenih Francelj.

  V svetovalnici pa smo že odgovorili na vprašanja, kako sklanjamo imena s tem končajem: Kako sklanjamo priimek Štorgelj?

  Na kratko: Na ta način se v knjižnem jeziku najbrž brezizjemno obnašajo priimki na -elj, ki so enaki občnim besedam in hišnim imenom s podaljšavo -n- v stranskih sklonih (torej ne v imenovalniku ednine): priimka se sklanjata na način Francelj -clja in Butelj -tlja, čeprav je sicer v slovenskih narečjih in pogovornem jeziku razširjen rodilnik ednine Franceljna itd. in celo v knjižnem jeziku buteljna itd.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (maj 2016)