×

Kako sklanjamo priimek »Pišek«
  • Vprašanje:

    Odstop člana Franca Piška ali Franca Pišeka. Kaj je prav?


    Odgovor:

    V knjižnem jeziku je rodilnik Franca Piška. Narečno in pogovorno je predvsem na vzhodu slovenskega jezikovnega prostora uveljavljeno Pišeka (in npr. Frančeka), kar potem išče in najde poti v druge socialne zvrsti. Vendar pa tudi sam knjižni jezik pozna pri nekaterih priimkih odstopanja od tega ravnanja in nihanje: Umek ima rodilnik Umka ali Umeka, Grmek in Brlek pa najbrž samo Grmeka in Brleka.

    Peter Weiss (maj 2016)