×

»Nič« v zanikanih stavkih
 • Vprašanje:

  Kako se (bolj) pravilno reče oz. zapiše:

  Nič nismo naredili. ali Ničesar nismo naredili.


  Odgovor:

  Sodobna norma dopušča obe možnosti. Kaj je bolje, pa je odvisno od tega, kar želimo povedati. Beseda nič je namreč lahko prislov, ki odgovarja na vprašanje koliko? Na vprašanje Koliko ste naredili? je torej bolje odgovoriti Nič nismo naredili, saj je prislov nepregibna besedna vrsta. Podobno: Veliko smo naredili, Malo smo naredili itd. Ker pa je nič tudi zaimek, ki izraža nebivanje stvari, zaimki pa se sklanjajo, je na vprašanje Kaj ste naredili? bolje odgovoriti Ničesar nismo naredili. Tako kot npr. Tega dela nismo naredili. Torej: med nič in ničesar se odločimo za zadnje, če nam pomeni 'nobene stvari' (kot je učil Janez Gradišnik).

  Beseda nič pa je poleg naštetega lahko še samostalnik, števnik, povedkovnik in členek, kot je razvidno iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika in slovarja Slovenskega pravopisa 2001, dostopnih na naslovu www.fran.si.

  Marko Snoj, Peter Weiss (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.