×

Izvor priimka »Cvetrežnik«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Cvetrežnik.


    Odgovor:

    Priimek Cvetrežnik je nosilo 1. 1. 2015 samo 59 oseb, od tega 24 v goriški statistični regiji. Nastal je kot stanovniško ime iz imena zaselka Cvetrež v Kalu nad Kanalom. Oblika Cvetrež je nastala z disimilacijo in premetom iz prvotne oblike *Čretvež, izpričane v drugih delih Slovenije in zlasti v historičnih virih, s pomenom 'trebež, krčevina'.

    Silvo Torkar (maj 2016)