×

Izvor priimka »Cvetrežnik«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Cvetrežnik.


    Odgovor:

    Priimek Cvetrežnik je nosilo 1. 1. 2015 samo 59 oseb, od tega 24 v goriški statistični regiji. Nastal je kot stanovniško ime iz imena zaselka Cvetrež v Kalu nad Kanalom. Oblika Cvetrež je nastala z disimilacijo in premetom iz prvotne oblike *Čretvež, izpričane v drugih delih Slovenije in zlasti v historičnih virih, s pomenom 'trebež, krčevina'.

    Silvo Torkar (maj 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.