×

Izvor priimka »Muc«
  • Vprašanje:

    Zanima me nastanek priimka Muc. Priimek izhaja iz Bele krajine, zanimivo pa je, da sta se tako pisala moja babica in moj dedek, čeprav nista bila v sorodu. Imam občutek, da priimek ne izhaja iz poimenovanja za žival.


    Odgovor:

    Priimek Muc (182 oseb, od tega 90 v jugovzhodni, 56 pa v osrednjeslovenski statistični regiji). Mogoče je, da je priimek nastal kot vzdevek iz vabnega klica za mačke. Toda glede na to, da je žarišče priimka v Beli krajini, je morda povezan s srbohrvaškim glagolom mucati 'jecljati'.

    Silvo Torkar (maj 2016)